Fragmenten

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Gemeente Westerbork het tijdschrift Fragmenten uit. De kernredactie komt graag in contact met mensen die verhalen willen schrijven voor het tijdschrift. Daarvoor kan contact worden opgenomen met voorzitter Ben Boers van de kernredactie. Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje 'Over ons'.

In onderstaande bestanden krijgt u alvast een impressie van artikelen uit Fragmenten.

 

 Van de redactie juni 2016

 

Hertenkamp Bork

Hertenkamp Westerbork


Allemaal op de foto juni 2016

 Allemaal op de foto, groepsfoto’s uit vroeger tijden, eerste bewoners Witteveen.

Mevrouw Snoeijing met kinderen. Vanaf links: Jan, Klaas, Rika, Geertje – liggend: Hendrik

Wilt u meer foto’s zien? Word dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

 

Brugwachterswoning Nijland-Eising

De brugwachter was een vrouw

 

School Bork in mobilisatietijd

Vroeger Westerbork: De Brink bestond vroeger uit de openbare lagere school met schoolplein, het onderwijzershuis en een stukje weiland dat het kalverhofje van Brouwer werd genoemd. De school werd gebouwd in 1882 tezamen met de onderwijzerswoning. Het gebouw werd in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt, na dienst te hebben gedaan als gymlokaal, postkantoor en architectenbureau. Tijdens de mobilisatie in 1940 werden in het schoolgebouw militairen gelegerd. In de oorlog werd het een distributiekantoor.

Hierbij een correctie van de heer Mellema op het onderschift, zoals dat bij de redactie van Fragmenten binnenkwam. Hartelijk dank daarvoor:

'In Fragmenten van Juni 2016 is het VanWeezelplein beschreven. Hierin staat het kalverhofje van Brouwer. Dit moet zijn het KALVERKAAMPIE VAN DE GEBROEDERS BOUWMAN. Deze fam.  BOUWMAN woonde aan het Van Weezelplein waar nu het Knipselmuseum en de Gemeente gevestigd zijn.
 
De fam. bestond uit 4 vrijgezellen: Jan, Roelof, Gezienus en Geesje.
 
De Heer Brouwer is volgens mij hier in de oorlog gekomen en was gehuwd met KLAZIEN Kooke en woonde in het pand waar nu Bakkerij Pepping zit. Hier was vroeger het Café Kooke.
 
Groeten Sjaak Mellema.'

 

School Bork nu

Nu: Het huidige Gualthérie van Weezelplein. Deze naam werd in 1945 gegeven aan de omringende straten van het brinkje in het centrum van Westerbork. De school was gesitueerd tegenover het Knipselmuseum tussen de glasbakken en de brievenbussen. De parkeerplaats voor de Jumbo was de doorlopende weg naar Eursinge. Het nu bestrate plein was het schoolplein en het kalverhofje van Brouwer.

Bronnen: Marnix Versteegh, Oisterwijk, foto mobilisatie. Gemeente archief met dank aan Roelof Hulzebosch, Het Dorp.


Joodse besnijdenis

Joden in Drenthe

 

 

 

Van de redactie mrt 2016

Elp 1915

Elp, rond 1915. Direct rechts de boerderij en schuur van de familie Hadders. Voor de boerderij staat mevrouw Hadders. (roepnaam: Hadders Marije). Vervolgens de woning en schuurtje van de familie H. Eefting en daarnaast de schuur met rieten dak en de woning van de familie A.Weurding. Links op de foto de achterkant van de boerderij van de familie H.Kamping. De foto is gemaakt door Reinhardt Herman Herwig. Meer info in ons vorige nummer van Fragmenten.

Jan Douwe Wolters

Jan Douwe Wolters en zijn familie

 

Westerbork Jacob Woltingschool

Westerbork, Jacob Woltingschool. Helft 2e klas 1957
Vanaf links: Eerste rij: 1. Ina Eefting 2. Gezinus Beuving en 3. Annie Kuik. Tweede rij: 1. Bennie Jansen 2. Willie Beek 3. Albert Bruins 4. Alie Helling 5. ? 6. Arend Jan Brunsting 7. Wemmi Bos en 8. Marietje Zweers. Derde rij: 1.? 2. Dirk Beugel 3.? 4. Dinie Buitenkamp 5. Jantje Slot 6. Egbert van Halen en 7.? Vierde rij: 1. Juf Ockels 2. Lutte Slomp 3. Piet Beuving 4. ? en 5. Jantinus Greveling.

Wie is wie?
Zoals u ziet staan er in het onderschrift diverse vraagtekens. Kunt u de gezichten een naam geven? Help ons en geef het door via ons contactformulier. We zijn u er dankbaar voor.

 Vroeger Ulo Westerbork

Vroeger: De Vos van Steenwijk ulo in Westerbork aan de Lindenlaan is gebouwd omstreeks 1950 door architectenbureau van Manen en Zwart. Vanwege de invoering van de Mammoetwet werd de ulo op 1 augustus 1968 een Mavo. Het aantal leerlingen schommelde tussen de 116 en 120. Het was een kleine school, die later te klein bleek. In 1977 volgde een fusie met de nog kleinere lhno. In 1980 werd het maximum van 240 leerlingen niet meer gehaald. Het doek viel op 1 juli 1994. Vrij spoedig daarna in augustus 1994 is de school gesloopt door Bork BV.

Nu Het Börkerheem

Nu: Na de sloop van de school in 1994 werd er een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een wooncomplex, dat ‘Het Börkerheem’ zou worden genoemd. Het Börkerheem aan de Roessinghkamplaan is in 1996 gereed gekomen. Het complex is in beheer van Woonservice en bevat senioren appartementen.

Voor het gebouw in het grasveld staat een tegeltableau. Op het tegeltableau staan leerlingen van de landbouwhuishoudschool afgebeeld, die bezig zijn met de fruitteelt, verstelwerk en het verzorgen van bloemen. Deze werkzaamheden maakten deel uit van het lessenpakket. Het tegeltableau is geschonken bij de opening van de landbouwhuishoudschool ‘de Roessinghkamp’ in Westerbork op 27 april 1951. De omgeving heet hier de Roessinghkamp. Oude Börkers zeggen Rozenkamp. Uit oude stukken blijkt dat het omstreeks 1640 Rossenkamp genoemd werd. Waarschijnlijk was het een weiland waar in die tijd rossen ofwel paarden liepen. De naam heeft niets met de schilder-dichter Roessingh te maken. 

Wim Schipper als schipper

Een ontmoeting met Wim Schipper

Galapremière De Hel van '63

De galapremière in Leeuwarden van de film ‘De hel van 63’, die in 2009 werd opgenomen en over de Elfstedentocht van 1963 gaat. De drie Westerborker schaatsers – samen goed voor 8 kruisjes – deden als figurant mee. Jan Bruins was de enige die toen echt deelnemer was en in Harlingen van het ijs moest.

Vanaf links: Jan en Pieta Visscher, Janny en Wim Schipper, Wil en Jan Bruins

 

Van de redactie dec. 2015

Opgravingen kamp

De beladen grond van Kamp Westerbork

Allemaal op de foto Witteveen

Allemaal op de Foto. Witteveen, Schoolreis Sprookjeshof Zuidlaren, 1961

Vanaf links eerste rij: 1. Lambert Santing 2. Bertus Werkman 3. Henk Jeuring 4. Jans Schallemeijer 5. Lute Hoogenberg 6. Willie Bakker 7. Gea Huizing 8. Grietje Ziengs en 9 Hennie Stam. Tweede rij: 1. Jantje Hut 2. Jantje Berends 3. Jantje de Groot 4. Gezienus Hoiting 5. Jantje Snoeiing 6. Hennie Wendels 7. Geertje Snijders 8. Geert Kannegieter 9. Adam Weits  en 10. Jennie Mennink. Derde rij:  1. Geesje Kannegieter 2. Geert Ratgers 5. Gezienus Nijhof 4. ? Habing 5. Wolter Slot 6. Ubel Ubels 7. Tienus Berends 8. Jannie Berends 9. Hennie Kuper 10. Zwaantje Huizing 11. Tineke Hilvering 12. Joke v.d. Werf 13. Hennie Prijs en 14. Wietse Hut. Vierde rij: 1. Willemien Vos 2. Albertje Snoeiing 3. Lambert Snijders 4. Jans Jeuring 5. Rienus Jipping 6. Albert Pieters 7. Wubbe Bruining 8. Minie Hoogeberg 9. Alie Weits 10. Ria Schepers 11. Lammie Ratgers 12. Teun Marissen 13. Klaas Stuben 14. Meester Hadders 15. R. Stulen en 16. Juf Ross. Vijfde rij: 1. Meester Gubler 2. P. Hilvering 3. Tietje Werkman 4. Ria Kuiper 5. Jannie v.d. Werf 6. ? 7. Bertha Wielink 8. ? 9. Jans Santing 10. Cor Snoeiing 11. Albert Oost en 12. Meester Harders.

 Wilt u meer foto’s bekijken?

Word dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

 

Sabel veldwachter

Jan Douwe Wolters

Orvelte 1920

Drenthe door de camera van Herwig

Elp 1915

VROEGER en NU Elp
Direct rechts de boerderij en schuur van de familie Hadders. Voor de boerderij staat mevrouw Hadders. (roepnaam: Hadders Marije).Vervolgens de woning en schuurtje van de familie H. Eefting en daarnaast de schuur met rieten dak en de woning van de familie A.Weurding.
Links op de foto de achterkant van de boerderij van de familie H.Kamping. De foto is gemaakt door Reinhardt Herman Herwig (zie elders in dit nummer)


Elp 2015

Rechts de schuur en woning van de familie Dilling.Op de achtergrond is het huis van de familie Loof zichtbaar.Links het parkeerterrein en een gedeelte van hotel ‘De Koekoekshof’. De foto is gemaakt vanaf kruispunt Zwiggelterweg – Hoofdstraat.

Van de redactie sept. 2015

 

Oudste gedeelte Balinge

Mijn dorp Balinge

Vroeger en Nu Voorhof 1

Vroeger en Nu Westerbork

De boerderij van de familie Kiers-Benthem aan de Hoogeveenseweg werd afgebroken om plaats te maken voor de toegangsweg naar het Kerkelijk Centrum De Voorhof.

Vroeger en Nu Voorhof 2

Het oude klinkerstraatje tussen Bakkerij Schepers en de achterkant van de Lidl  is er anno 2015 nog steeds.

  Bron: Westerbork in oude ansichtkaarten – Jan en Hennie Bijkerk

John Kibzey

Howard Lewis Saunders

Kibzey of Saunders?

Witteveen Vrouwenvereniging

Witteveen, Hervormde Vrouwenvereniging 1957/58

Vanaf links eerste rij: 1. Jannie Knotnerus 2.? 3. Geert Filips 4. Mevr. Filips 5. Chauffeur 6. Mevr. Dijkhuizen 7. Albert Kuper 8. Nelie Kuper 9. Mevr. Albers 10. Dhr. Albers 11. Meinie v/d Werf en 12. Mevr. Weits. Tweede rij: 1. Annie v/d Werf 2. Roelie Slot 3. Mevr. Snoeiing 4. Mevr. Stam 5. Maaike Slot 6. Fie Oldebeuving 7. Gerda Huigen 8. Trijn Bakker 9. Fie Kuper en 10. Meind v/d Werf. Derde rij 1. Rieks Weits 2. Jan Huigen 3. Mevr. De Vries 4. Klaas Löhr 5. Mevr. Lugtenaar 6.? 7. Mevr. Vrieling 8. Mevr. Weits 9. Mevr. Vos 10. Dhr. Vos 11. Mevr. Löhr 12. Mevr. Jipping en 13. Dhr. Löhr.

Wilt u meer foto’s zien? Word dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.


Gerritje Klomp en Claus

50 jaar Zomeractiviteiten

1889 Zwiggeltersluis Oranjekanaal

Oranjekanaal

Van de redactie juni 2015

 

Zwiggelte Langcaster down

Zwiggelte Lancaster down

 

Jeugdelftal Witteveen

1930   Eerste Jeugdelftal Witteveen

Vanaf links voorste rij: 1. Wolter Slot 2. Roelof Derks en 3. Albert Stevens. Tweede rij:

1. Karel v.d. Heide 2. Roelof Rengers en 3. Rieks Drent. Achterste rij: 1. Albert Smand,

2. Karst Jager  3. Anno Hoyting 4. Johan Wassen 5. Jans Lok  en 6. Jans Kuiper.

 

Rieks Kort

Mechanisatiebedrijf Kort

 

Heirweg Balinge toen

 

Heirweg Balinge nu

Vroeger en nu Heirweg Balinge

 

Brokstruk juni 2015

Brokstuk

 

Johannes Weggemans

Electriciteitsoorlog Bruntinge

 

 

Van de redactie mrt 2015

Tweede nieuwsbrief HVW

HVW vanaf 1998

2003 Fragmenten

25 jaar HVW 2015

Paneel hongerevacuees

Een kind in de hongerwinter

Werkkamp Elp

Na 67 jaar mrt 2015

 

Bevrijdingsboog Zandhoeklaan

Allemaal op de foto 

 Bevrijdingsboog 1945

Hoek Zandhoeklaan

Westerbork

Vanaf links: 1. H. Nijlunsing (café) 2. R. Beckeringh 3. R. Barkhof 4. H. Nijlunsing (smid) 5.? 6.? 7. J. Beek 8. Kapper Stadman 9. G. Pronk 10. W. Beek 11.? 12. Scheidema 13. Geert Stadman 14.? 15. R. Kwint 16. Jaap Nijlunsing en 17. Klaas Barkhof.

 Wilt u meer foto’s zien?

Word dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’,

of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

 Canadese militairen Zwiggelte

Bevrijding Zwiggelte mrt 2015

Verbrande boerderijen Elp

Westerbork 70 jaar bevrijd mrt 2015

 

Van de redactie dec. 2014

 

Christelijke School en hoofdenwoning Westerbork 1914

De Christelijke school in Westerbork

 

Van de varkensblaas werd een voetbal gemaakt

Slachten aan huis

 

 

Flintenweg Orvelte 1920-1930

Vroeger...

Flintenweg Orvelte 2014

en nu

 

Armband die door Todt-werkers moest worden gedragen

Zeventig jaar na dato

Brokstuk A

Brokstuk B

 

Brokstuk tekst brief getypt

Westerbork Van Weezelplein 1935

Westerbork, Van Weezelplein 1935. Kinderen van de schaapherder Evert Noordhuis met de bokkenwagen
Aaltje, Hendrik en Evert.

Wilt u meer foto’s zien? Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.


Paard en koe in de stal

De voorspelling op oudejaarsavond

 

 

Van de redactie sept. 2014

Burgemeesterswoning Westeinde nr. 16 omstreeks 1940

Een zoektocht naar het dorp waar ik geboren ben

Vroeger en nu

Hoofdstraat anno 1950

Een kijkje in de Hoofdstraat anno 1950. Rechts het huis van Meerten Helling, daarnaast de woningen van kapper Stadman, schilder Beckeringh en Jannes Beugel.

Zelfde gedeelte van de Hoofdstraat nu

Het zelfde gedeelte van de Hoofdstraat nu


 

Uitbeelding hoe de slag werd geleverd. De vrouwen lieten zich daarbij ook niet onbetuigd

De slag bij Ane in perspectief

1983 Kleuterschool Balinge

Allemaal op de foto
1983
Kleuterschool opgericht in Balinge
Eerste leerlingen van achter naar  voren
1.Ester Kanis 2. Richard Meppeling 3. Roelina Dolfing 4. Laura Koning 5. Jochem vd Werf 6. Marga Kerssies 7. Bart Jan ter Bork 8. Janneke Vos 9. Aline Bussemaker 10. Carina Dolfing 11. Janneke Dolfing en 12. Sander Vos.

Wilt u meer foto’s zien?
Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’,
of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

25-jarig ambtsjubileum Frits Tijmes

Brokstuk

Gerard Bruinsma als mechanieker in de voorbereiding op Seoel

Gerard Bruinsma wielrenner

 

Van de redactie juni 2014

Foto boven:  de bakkerij van Slomp aan de Hoofdstraat in Westerbork anno 1900.

De bakkerij van Slomp aan de Hoofdstraat in Westerbork anno 1900.

Vroeger en nu 2

Foto genomen op exact dezelfde plaats als hierboven, maar dan 114 jaar later. De bakkerij werd Brasserie Diggels.

Van Bakkerij Slomp tot Diggels


Knikkeren

Kindervermaak omstreeks 1950

 

Prins Bernhard reikt verzetsherdenkingskruis uit

Allemaal op de foto

1985

Rieks Pronk werd door de Nederlandse regering postuum onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis.

Zijn jongste broer Jan Pronk heeft het voor hem in ontvangst mogen nemen uit handen van Prins Bernhard.

 

Whitley Bommenwerper

Nachtjacht 1940 - 1941

 

Brokstuk tekst plus brief

Brokstuk

 

Van de redactie maart 2014

 

Verlengde Middenraai Nieuw-Balinge omstreeks 1930

 

Verlengde Middenraai Nieuw-Balinge 2014

Nieuw-Balinge in beeld

Geboortehuis Maaike en Roelie Zuidema (Halerweg)

Herinneringen aan Zwiggelte

Groot

Allemaal op de foto, Elp 1929
Op de achtergrond de boerderij van de familie Wendeling
Voorste rij vanaf links: 1. Grietje Enting, 2. Johanna Stevens 3. Dinie Schipper 4. Dina Veenhoven en 5. Jantina Huizing.
Achterste rij vanaf links: 1. Lutgerdina Speelman, 2. Wemmigje Abbing, 3. Zwaantje Pronk, 4. Zwaantje Kamping 5. Willemtje Zuiderweg 6. Roelofje Wendeling en 7. Maike Zuiderweg.
Wilt u meer foto’s zien?
Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’,
of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

Lucas Reinds en neefje Albert Kuik

Lucas Reinds

Brokstuk Dieven in Bork

 

Van de redactie, december 2013

Bij verhaal Broekstreek

 De Broekstreek in de winter

 

Afbeelding

Gerrit Kuipers - Drents schrijver

 


Afbeelding

 Brokstuk


groot

Allemaal op de foto

Toneelvereniging Zwiggelte ± 1939
Voorste rij vanaf links: 1. J. Ebbing (regie) 2. ? Schreuder  en 3. R. Heling. Midden: 1. G. van Dalen en 2. J. Jansen. Achterste rij vanaf links: 1. G. Kristoffers 2. G. Visscher 3. ? Wiebing en 4. G. Muggen

Wilt u meer foto’s bekijken? Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

 

Afbeelding

Carbid


Van de redactie, september 2013

Ingang Kamp Schattenberg

 Ambonezen in Westerbork

 

Vroedvrouw Rie van Barneveld in actie

 Vroedvrouw Rie van Barneveld

Huisslachter aan het werk

Mijmeringen

 

Allemaal op de foto sept. 2013

Allemaal op de foto
Christelijke School Westerbork,1955-1956 Klas I en II,
Voorste rij vanaf links: 1. Albert Willems 2. Leffert Smit 3. Jan Kerssies 4. Jans Dobben
5. Jan Joling 6. Sjouke Turkstra en 7. Jan Oort. Middelste rij: 1. Albertje Otten 2. Katrien Oort
3 ? Wilting 4. Grietje Timmer 5. Roelie Boer 6. Ina Kuipers 7. Aaltje Boer
8. Ineke de Weerd 9. Marijke Kort 10. Addy van der Scheer en 11. Albertje Kerssies.
Achterste rij: 1. Roelie Sikkens 2. Sara van Staalduinen 3. Henny van der Vecht 4. Babs Kuiper  5. Aaltje Lubbers 6. Willie Hepping 7. Ineke Koetje 8. Albert Meerse 9. Jantje Rumph 10. Lammie Kramer en 11. Ineke Schuldink. Achteraan: Juf Muller

 

Van de redactie, juni 2013

Afbeelding

Gijzeling provinciehuis Assen


Jacob en Wemmie Lonsain

Een ontmoeting met Jacob Lonsain uit Elp

 

Kerk en pastorie aan de Wilhelminastraat na 1936

De Gereformeerde Kerk van Westerbork

Schoolreisje 1958 Linthorst Homanschool Witteveen

 Allemaal op de foto

 

Van de redactie, maart 2013

foto bij verhaal Zwiggelter jachtveld

Zwiggelter jachtveld van een suikerbaron


Huidige situatie Mantingerveld/bos/weiden

Van Toen naar Nu, Het Mantingerbos

 

 

Huishoudschool 1958/59

Allemaal op de foto

 

Van de redactie, september 2012

Afbeelding

Appelrillen in Garminge

 

Afbeelding

Sjaak Mellema

Afbeelding

De muzikale familie Sikkenga

Afbeelding

Bedelaars en vagebonden


Palmhanestok

Paasgebruiken in Garminge

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork