Wie weet veel van het oude boerenleven?

31 Maart 2015

Hier een verzoek van Arnold Ruiter van Het Drents Landschap over de ontginning door boeren:

De Stichting Het Drents Landschap wil meer aandacht besteden aan de agrarische cultuurhistorische omgeving. In dat kader wordt o.m. gedacht aan het vastleggen van het Drentse agrarische verleden zoals bijvoorbeeld informatie over boerderijen, boerengebruiken, ontginningsgeschiedenis etc. 

Een werkgroep van vrijwilligers buigt zich over de vorm en inhoud.

In dat kader wordt o.m. gedacht aan het interviewen van oudere agrariërs of oudere personen die kennis hebben van agrarische ontwikkeling en gebruiken in de diverse typerende gebieden van Drenthe. Daarbij wordt ook gedacht aan het met beeld en geluid vastleggen van verhalen–informatie (oral history). 

Ik heb op me genomen om de heide en veldontginningen en het boeren na de ontginning, van zeg maar 1880 tot 1950, onder de loep te nemen. Kleinschalige ontginningen door boeren/particulieren en of ontginningen op grotere schaal. 

Omdat bijna elk dorp in Drenthe daarmee te maken heeft gehad heb ik als geboren Westerborker gekozen voor de voormalige gemeente Westerbork. 

Ik denk aan bijvoorbeeld: 
Scharreveld 
Mantingerveld/Steendervalsweg 
Hamveld 
Orvelterveld 
Zwiggelterveld /Ontginningen langs het Oranjekanaal 

En nu mijn vraag: Zijn er bij jullie ook oudere inwoners bekend die nog het nodige over die ontginningen, boerderij, werkzaamheden op de boerderij etc . kunnen en willen vertellen? 

We zitten nog in de oriëntatiefase en weten nog niet precies hoe een en ander uitgevoerd gaat worden; dus voorlopig gaat het om namen van personen die over de heide/veldontginningen en “het boeren” daarna kunnen vertellen, bij voorkeur uit eigen ervaring. 
In een later stadium zal dan uiteraard in overleg met betrokkenen bezien worden hoe een en ander gerealiseerd gaat worden. 

Met vriendelijke groet, 

Arnold Ruiter 
Vrijwilliger werkgroep Boerderij&Erf 


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork