Biografie Joachimus Lunsingh Tonckens: een kijkje in het leven in Drenthe van rond 1800

15 Maart 2015

Joachimus Lunsingh Tonckens (1753 – 1821) was landeigenaar in Westervelde en zat jarenlang in het bestuur van de provincie Drenthe. Zijn biografie geeft een beeld van zowel zijn persoonlijke leven als van de roerige politieke periode waarin hij leefde.

Bekende Drenten
De familie Tonckens is niet onbekend in de geschiedenis van Drenthe, vele burgemeesters, gedeputeerden, raadsleden en juristen in de 18e en 19e eeuw droegen deze achternaam. De hoofdpersoon van deze biografie is de eerste in de lange rij van personen uit de familie Tonckens die optraden in het openbaar bestuur.

 Joachimus groeide op in Westervelde bij Norg, als jongste zoon van een landeigenaar, maar raakte vanaf 1795 actief betrokken bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Drenthe en in heel Nederland. Van 1805 tot zijn dood in 1821 is hij provinciaal bestuurder en gedeputeerde van Drenthe.

Gunstige aankopen
In het boek wordt een beeld geschetst van de man die in 1794 vroegtijdig zijn vrouw verloor maar amper een jaar na dat verlies voor 18 maanden zitting had in de Nationale Vergadering in Den Haag. Hij zorgde dat thuis het bedrijf en het gezin met vijf kleine kinderen op orde was en leerde het vak van bestuurder in Den Haag. Uit brieven blijkt de warme band met zijn familie en ook hoe de zakelijke beslommeringen van een landeigenaar verweven zijn met de familiebelangen. Via erfenissen kwam Joachimus aan zijn bezittingen en hij wist deze door gunstige aankopen tijdens zijn leven aanzienlijk uit te breiden.

 Voor het algemene historische beeld van Drenthe kunnen de biografieën van de bestuurlijke bovenlaag veel informatie geven. Voor het onderzoek naar Joachimus Lunsingh Tonckens zijn naast het Drents Archief in Assen, vele openbare en privé archieven onderzocht. De uitgebreide literatuurlijst biedt veel aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Achter-achter kleinzoon
Het onderzoek naar Joachimus is gedaan door zijn achter-achter kleinzoon Johannes Tonckens uit Rolde. In 2008 verscheen er van zijn hand een publicatie over Johannes Tonckens, landeigenaar en bestuurder. Westervelde 1834 – 1908, de kleinzoon van deze Joachimus.

 Joachimus Lunsingh Tonckens, landeigenaar en bestuurder op het Drentse zandWestervelde 1753 – 1821, is te koop bij boekhandel Iwema in Assen, voor de prijs van € 30,-.

 

Joachimus-silhouetGrafsteen Joachimus


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork