Wilt u schrijven over beroepen?

1 Januari 2015

Voor het Drents Genealogisch Jaarboek (DGJ) van 2015 is de Drentse Historische Vereniging op zoek naar artikelen. De redactie van het DGJ heeft voor de komende jaren een serie thema’s bepaald, dit naast andere genealogische artikelen die ook gepubliceerd zullen worden.
Het thema voor 2015 is: Beroepen

Beroepen van vader op zoon

Drenthe kende veel landbouwers, dat lijkt een open deur. Maar in een gemiddelde Drentse  kwartierstaat zijn daarnaast diverse nevenberoepen als brouwers, smeden, timmerman, kleermakers, schoolmeesters of andere beroepen. Vaak zijn deze beroepen generaties van vader op (schoon)zoon overgegaan en werden huwelijkspartners uit dezelfde beroepsgroep gekozen.

Voor 2016 is het thema: Vererving

In de rechterlijke archieven van Drenthe kan men soms zeer ingewikkelde erfeniskwesties vinden, waarmee familiebanden kunnen worden aangetoond.

Ideeën en redacteuren zijn welkom

Als u een artikel over uw onderzoek heeft, maar ook indien u een idee voor een artikel heeft en nog enig werk te verrichten heeft, kunt u contact opnemen met de redactie via het redactieadres: RedactieDGJ@gmail.com
De sluitingsdatum voor het 2015 jaarboek is 1 mei 2015. Voor het DGJ 2016 is er nog een jaar extra.
Naast de artikelen zijn we ook op zoek naar aanvulling op de redactie. Alle aangesprokenen die de kwaliteit en variëteit van het DGJ mee hoog willen houden kunnen zich ook via bovenstaand email adres melden.

- Ook Drentse Genealogische artikelen die niet direct verband houden met de thema’s zijn welkom.
- Voor vragen kan men altijd terecht bij het redactie email adres (zie boven)
De redactie
 

Beeldmerk Drentse Historische Vereniging


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork