Wie heeft antwoord op prangende vragen?

5 Januari 2014

Via onze website zijn vragen binnengekomen die we graag aan u als bezoeker van onze site 
willen voorleggen: Bestond er in de jaren '30 van de vorige eeuw in Westerbork een kleuterschool? En zo ja, had die school ook een naam? En had de Landbouwschool ook een naam?


De antwoorden graag doorgeven aan:

Grietje Veldhuis E-mail: gri.veldhuis@planet.nl Telefoon: 0593-562776


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Uitnodiging Ledenvergadering
Het bestuur van de Historsiche Vereniging nodigt u uit voor een ledenvergaering op Donderdag 13 april...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork