Help het handkarrenmuseum

18 Maart 2014

Nu met foto's!

Hierbij een oproep van het handkarrenmuseum De Wemme in Zuidwolde. Het museum stelt het zeer op prijs als lezers van dit bericht nadere informatie willen doorgeven. Bij voorbaat dank voor uw hulp, ook namens onze vereniging!


Verleden jaar is het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum "De Wemme" in het bezit gekomen van een handkar, die door een hond (of bok) getrokken kan worden.
Op de kar is een bordje aangebracht met "J. Huyingh Westerbork No 3".

Hondenkar Westerbork


Hondenkar Westerbork detail

Wij zijn op zoek naar achtergrondgegevens van de kar en zijn eigenaar.
Informatie over kar en eigenaar zoals:
- het beroep of de nering die hij uitoefende
- heeft hij het bedrijf van zijn ouders voortgezet
- tot welk jaar gebruikte hij de kar en is de kar daarna nog door anderen gebruikt
- is de kar door een grote hond getrokken of een bok
- hoe groot was het gebied waarin hij zijn beroep of nering uitoefende
- zijn er nog foto's beschikbaar waarop de eigenaar met de kar te zien is
- bestaat het pand Westerbork no 3 nog en hoe luidt nu het adres
- zijn er oude afbeeldingen van het pand beschikbaar
- zijn er nog anekdotes bekend over de eigenaar?

Wij proberen deze kar in de nieuwe expositie op te nemen en willen bij de kar informatie aanbrengen. Graag hoor ik van u of uw vereniging informatie voor ons heeft.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Bob Verdonk, vrijwilliger bij museum "De Wemme"
tel: 0528 371798, E-mail adres: bverdonk.zuidwolde@online.nl

 

Boek over handkarren

Het boek De Handkar, Het vervoermiddel van de
kleine man, is eind oktober 2013 uitgegeven door
Walburg Pers in Zutphen en via de gewone
boekhandel voor € 29,95 verkrijgbaar. Behalve de
beschrijving van geschiedenis van de handkar
en haar gebruiker in het algemeen wordt in het
boek de kerncollectie van het museum, die uit
42 handkarren bestaat, middels foto's
en gedetailleerde beschrijvingen gepresenteerd.

Burg. Tonckensstraat 49
7921 KB Zuidwolde

Boek handkarren


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork