Fragmenten, december 2011

1 December 2011

Van de redactie

De tijd  gaat snel, het einde van 2011 nadert met rasse schreden. De laatste Fragmenten van dit jaar, dat de geschiedenis zal ingaan als een alom bedreigend crisisjaar, probeert ondanks alle hectiek daarover toch weer gewoon een stukje aansprekende geschiedenis van de voormalige gemeente Westerbork bij u in de huiskamer te brengen. Misschien kan dit  decembernummer een beetje helpen u bij de komende feestdagen toch in een prettige, voor sommigen wellicht wat nostalgische, sfeer te brengen.

Janny Kok-Wolbers uit Ruinen presenteert zo’n stukje nostalgie in haar verhaal ‘Elp uit vroeger tijd’. De in Elp geboren en getogen schrijfster heeft zich in een lange reeks van jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor het behoud van de Drentse streektaal in woord en geschrift.
Zij werkte voor de Hoogeveense Courant, werd zeer bekend door haar historische verhalen bij radio Drenthe en schreef maar liefst drie boeken in de Drentse taal. Ook nu is zij nog altijd actief voor het blad ‘Maandewark- Oeze Volk’.
In ‘Elp uit vroeger tijd’ schetst zij een beeld van haar jeugd  in het kleine dorp, waarvan zij ook nu nog zegt: ‘Toch hadden wij als kinderen een leuke jeugd, wij speelden altijd buiten en waren zeer vindingrijk.’

Na onze altijd boeiende rubriek ‘Allemaal op de foto’, neemt Gerrit van Arragon ons mee naar de geschiedenis van de  boermarke van Zwiggelte. In zijn verhaal wordt overigens duidelijk dat de Zwiggelter boermarke nog steeds springlevend is en nog altijd een belangrijke taak vervult bij het wildbeheer en het aanschaffen en onderhouden van landbouwmachines. In Zwiggelte is men nog in het bezit van een honderd-en-vijftig jaar oude boerhoorn, in vroeger jaren een onmisbaar instrument om de aandacht van de bevolking te trekken bij het doen van belangrijke mededelingen.

Het ‘Brokstuk’ laat ons kennismaken met een verrassend sfeervol gedicht van mevrouw Stientje Wiechers-Brinks uit Westerbork. De inmiddels 85-jarige, in Holthe bij Beilen geboren, boerendochter vertrouwde ons toe:’Als iets mij treft dan wil ik daar graag over schrijven, maar ik doe dat dan liever in het Drents, mijn eigen taal, want daarin kan ik mijn gevoelens veel beter weergeven.’  En dat gaat haar bepaald goed af in het fraaie gedicht ‘Veuroetgang?’

Berend Lodewijks uit Mantinge werd kortgeleden 80 jaar en dat was voor Wim Schipper aanleiding om hem eens op te zoeken voor een uitgebreid gesprek over het leven en werk van  deze markante Drent. Het resultaat van dit gesprek treft u aan onder de titel: ‘Berend Lodewijks en zijn loonbedrijf.’ Een leven van hard werken met als hoogtepunt in februari 1959 de start van een eigen loonbedrijf, waarbij de inbreng van zijn echtgenote Hennie Eefting bepaald niet onderschat mag worden.
Lodewijks is voorts een groot natuurliefhebber en richtte met zoon Henk en Jan ter Bork, oud-directeur van de basisschool in Balinge, de stichting “The Borker Fold” op met als resultaat dat er nu 327 Schotse Hooglanders grazen in diverse natuurgebieden.

En de laatste twee pagina’s van dit decembernummer reserveren wij graag voor de jaarwisseling, voor een verhaal van Roel Reijntjes in het Drents en een nieuwjaarswens.


» Naar het nieuws overzicht

Actueel Nieuws

Nieuwe Fragmenten
Het nummer ligt bij onze leden in huis en bij de Bruna Westerbork, maar hierbij ook een kijkje in de...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork